Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Vi spør innbyggerne

Bli med i innbygger-undersøkelsen

Hva tenker du som innbygger om Jevnaker kommune? Hva er ditt inntrykk av kommunen, og hvordan kan du bidra til å gjøre kommunen bedre? Nå inviterer vi til undersøkelse blant innbyggerne. Ditt svar betyr mye!

Hensikten er å kartlegge innbyggernes forventninger til kommunen, og hvilket omdømme kommunen har i befolkningen. Nå har du mulighet til å gi innspill og påvirke utviklingen.

Tre hovedtemaer blir belyst:

• Kommunens omdømme som tjenesteleverandør

• Kommunen som bosted

• Befolkningens tillit til at lokaldemokratiet fungerer

Hver husstand - over 18 år 

Innbyggerundersøkelsen er ikke en brukerundersøkelse. Flesteparten av spørsmålene handler om hva slags inntrykk du har av kommunen.

Vi inviterer alle husstander i Jevnaker. Invitasjonen kommer til den eldste i hver husstand og distribueres fra oss som sikker digital post. Sjekk Digipost/eBoks. Hvis du ikke har valgt noen av disse digitale postkassene, får du den via Alltinn.

Hvis du ikke åpner den digitalt, vil invitasjonen komme som papirpost etter noen dager.

Vi ønsker svar fra den i huset som er over 18 år og sist hadde bursdag. Bruk engangspassordet som er oppgitt i invitasjonen  Lenke til svarside  

Svar innen 12. november.

Undersøkelsen foregår helt anonymt og etter Datatilsynets regler for personvern.

Hva skjer etterpå?

Da blir resultatene analysert, og det blir laget en kort rapport. De viktigste tilbakemeldingene fra innbyggerne går ut i en pressemelding og på kommunens nettsted. Hovedtrekk blir lagt fram for kommunestyret. 

Resultatene blir tatt med i kommunens planlegging framover. Benytt sjansen til å gi dine innspill! 

Illustrasjon av noe av innholdet i innbyggerundersøkelsen i form av en ordsky

Spørsmålene går på alt fra veier og gater til drikkevann og klima, frivillighet og dugnad, naboskap og møteplasser, fritidstilbud og friluftsområder, til kollektivtransport, arbeidsmuligheter og næringsutvikling. 

Det tar cirka 10 minutter å gjennomføre undersøkelsen.

Mer informasjon

Hvis du har spørsmål, ring Hilde Grefsrud, rådgiver i Sentral stab, tlf. 977 04 097 eller send e-post til hilde.grefsrud@jevnaker.kommune.no

Trenger du hjelp?

Biblioteket og Servicetorget har PC til utlån og kan hjelpe deg å komme i gang.