Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Vannberedskap

Som følge av den varme våren og sommeren kan noen oppleve at deres private brønner tørker. Flertallet av innbyggerne i Jevnaker er tilknyttet det offentlige vann- og avløpsnettet, og vannforsyningen til disse er som normalt. Dersom du opplever at din private brønn tørker, har Jevnaker kommune følgende beredskap for å sikre vannforsyningen til innbyggerne:

  • Muligheter for henting av vann:

Husstander med privat brønn har ansvar for egen vannforsyning. Men dersom problemet med tomme brønner blir omfattende, har kommunen vannpost ved Jevnaker samfunnshus.

Vannfyllingssted

Her kan privatpersoner hente vann til egen husholdning. Bønder og næringsdrivende kan hente vann i større tanker og tankbiler på samme sted. Ring brannvakttelefonen for å avtale tid: 982 14110

  • Fylling av brønner / tilkjøring av vann:

På grunn av tørken har man også hevet brannberedskapen. Det vil derfor være svært begrenset i hvilken grad brannvesenet kan bidra til fylling av private brønner. Vi kan kun prioritere liv og helse.

Det finnes også private aktører som kan kontaktes for å bistå med fylling av brønner og utkjøring av vann. Vi vil anbefale at man bruker deres tjenester for fylling av brønner og tilkjøring av større mengder vann.