Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Utvikling av eiendommer i Jevnaker sentrum

Grunneiere i Jevnaker sentrum er kontaktet, for å oppfylle kommuneplanens målsetting om utvikling av sentrum i Jevnaker. Det er ordfører Lars Magnussen som tar dette initiativet.

Fra tettsted til småby

Jevnaker kommune har i sin kommuneplan klare mål for utviklingen av sentrum i kommunen. Under temaet «Stedsutvikling Nesbakken» er hovedmålet «Fra tettsted til småby – med identitet og trivsel, skal Jevnaker sentrum/Nesbakken være et naturlig valg for innbyggere og tilreisende».

Hovedmålet som gjelder perioden frem til 2024, skal nås gjennom de fireårige utviklingsmålene som ser slik ut (2015-2018):

 • Gode sentrumsfunksjoner og felles møteplasser
 • Etablere Jevnaker brygge
 • Strandpromenade Jevnaker sentrum/Nesbakken - Haugerlandet
 • Et mangfold av småskala-næringer
 • Fortetting og forskjønning
 • Sentrum skal være trafikksikkert og universelt utformet
 • Nybygg tilknyttes fornybar energi
 • Helhetlig skilting på fasader, gater og tilkomstveier

Utviklingsmålene skal nås gjennom de årlige periodemålene som for 2017 er å «initiere bygging av Jevnaker Brygge, utbedre Verkebrygga og Strandpromenade Verkevika» samt å «utarbeide og vedta skiltplan for sentrum».

Rigger for vekst

Ordføreren peker også på at kommuneplanen har tydelige mål innenfor «Bolyst og attraktivitet» hvor hovedmålene er at «Jevnaker skal være regionens mest attraktive bokommune» og «Befolkningsveksten skal være bærekraftig, med minst 1,5 % i året». Her er et par av utviklingsmålene (2015-2018) å «Være en aktiv partner for utbyggingsprosjekter bl.a. iverksette strategi for boligbygging» og «Tilby gode og varierte tjenester».

- Slike ambisjoner er det ikke mulig å nå uten et livskraftig og attraktivt sentrum med flest mulig service- og handelsfunksjoner. Det er heller ikke mulig uten at dere grunneiere tar aktivt del i utviklingen av sentrum. Det er viktig at vi kommer i gang med en god dialog om dette og er fremoverlent i det utviklingsarbeidet som ligger foran oss, understreker ordføreren. 

Ringeriksbanen og E16

Han peker også på markedssituasjonen, samt nasjonale forventninger gjennom satsingen på Ringeriksbanen og E16. Ringeriksregionen rigger for vekst, og Jevnaker vil ta sin del av dette. 

Håpet som uttrykkes overfor grunneierne er å utvikle Jevnaker og sentrumsområdet i samarbeid, og på en god måte for å ta hensyn til forventninger, både fra sentralt hold og Jevnakers innbyggere.

Spørsmål som grunneierne får, og som det ønskes svar på innen 25. august 2017, er:

 1. Hvilke konkrete planer har dere for utvikling av eiendommene?
 2. Hvilken tidsplan er det lagt opp til dersom det foreligger konkrete planer?
 3. Er det aktuelt å selge eiendommene?
 4. Er det aktuelt å samarbeide med andre om utvikling av eiendommene?
 5. Er det noe som hindrer dere i å gå i gang?