Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Høring - trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplanen skal synliggjøre kommunens ansvar og satsing på området, koordinere og øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet, bidra til å redusere antall skadde og drepte personer i trafikken, samt å få flere til å gå eller sykle

Kommunestyret vedtok den 22.02.2018, i sak 8/18 å legge trafikksikkerhetsplan for Jevnaker kommune ut på høring. Høringsfristen er satt til 8. april 2018.

Planen er delt i to deler, en strategidel og en handlingsdel. Strategidelen gjelder for hele planperioden og inneholder overordnede målsetninger og satsningsområder for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen, samt en oversikt over tilgjengelig statistikk over ulykker på vegnettet i kommunen. Handlingsdelen er en detaljert tiltaksplan som revideres hvert år i takt med kommunens økonomiplan/budsjettarbeid.

Spørsmål om trafikksikkerhetsplanen kan rettes til: Arealplanlegger Sigri Rosø Pladsen, telefon 409 00 295 eller e-post til sigri.roso.pladsen@jevnaker.kommune.no 

Høringsuttalelse sendes på e-post til postmottak@jevnaker.kommune.no eller pr. post til Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker. Uttalelsene merkes "Trafikksikkerhetsplan 2018-2021.

Trafikksikkerhetsplan 2018-2021

Samlet saksframstilling