Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Støtte til Ringerike Etablerersenter

Ringerike Etablerersenter (RES) er et tilbud til grundere og etablerere i Jevnaker og hele Ringeriksregionen.

Jevnaker kommune kan komme til å øke sin støtte, siden Buskerud fylkeskommune reduserer sitt bidrag til RES. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret å gå inn for dette i møtet 16. mars.

2017 blir et overgangsår hvor Jevnaker betaler inn 65.000 kroner i tillegg til de 55.000 kronene som har vært vanlig de siste årene. Jevnaker kommune ønsker en dialog med Ringerike Næringsforening som eier av RES, om framtidig løsning av driften.

Førstelinje for etablerere

-Senteret har høy aktivitet med mange etablerere som benytter seg av deres tilbud. Deres virksomhet kan regnes som en førstelinjetjeneste i virkemiddelapparatet knyttet til næringsutvikling, som må være til stede i en region hvor det skal legges til rette for vekst og utvikling, heter det i saksutredningen.

I tillegg utfører RES evaluering og innstilling av søknader om etablererstipend til Jevnaker kommune. Her har RES en kompetanse som kommunens administrasjon ikke dekker.

Mer om etablering i Jevnaker

Les hele saksutredningen