Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Stenging av Kanadaveien tirsdag 6. november og onsdag 7. november

I forbindelse med det pågående samarbeidsprosjektet kalt «Samordning av infrastruktur E16» er det nødvendig med to overgravinger som medfører stenging og omkjøring for berørte parter langs Kanadaveien.

Tirsdag 6. november stenges veien mellom Myrskogen og Gullentorget fra kl. 8.30- 14.30.

Onsdag 7. november stenges veien mellom Røste og Bratvalshagen fra kl. 8.30- 14.30.

Arbeidet vil bli skiltet fra innfartene fra E16 ved vestre Olimb og prestegården. Dette medfører da omkjøring for de som blir berørt.

Mvh vann og avløpsetaten