Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Spaden i jorda på nye E16

- byggeprosjektet til 2,5 milliarder kroner er i gang

–  Det sies at de første planene begynte man å diskuterer på 60-tallet, og de planene som nå realiseres startet man opp igjen i 2007. Så det har tatt litt tid! sier ordfører i Jevnaker, Lars Magnussen. I dag kunne han og statssekretær Tommy Skjervold fra Samferdselsdepartementet ta det første spadetaket for nye E16 Eggemoen - Olum.

 

 Bildet viser første spadetak på E16. På bildet er blant andre Ordføreren i Jevnaker og statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold.

 

Ikke langt fra Kistefos-museet var delegasjonen på plass torsdag formiddag. Her var Statens vegvesen, entreprenører som Isaksen, PNC, ordførere fra Jevnaker og Ringerike og andre inviterte gjester. Alle ville få med seg den symbolske byggestarten for E16 mellom Olum og Eggemoen. En strekning på 12 kilometer.

–  Dette er veldig viktig for lokalbefolkningen og alle rundt. Dette betyr bedre trafikksikkerhet, tryggere veier og det synes vi er flott, forsikrer statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold.

 

Bildet er av Tommy Skjervold, statssekretær i Samferdselsdepartementet.

 

Statens vegvesen står for planleggingen og gjennomføringen av en ny E16 mellom Eggemoen og Olum. På denne 12,4 km lange strekningen skal ny E16 bygges som en tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt i begge kjøreretninger. Utbyggingen koster 2,5 milliarder kroner. Til stede var også Guttorm Tysnes fra Norges Lastebileierforbund. Han sa at dagens strekning er som et svært dårlig fabrikkgulv.

 

Bildet viser representanten fra NLF

 

Veien er sjåførenes arbeidsplass og dersom dagens E16 hadde vært et fabrikkgulv så hadde det etter all sannsynlighet blitt stengt av Arbeidstilsynet, sa han. – Veien er smal, svingete, alt for mange ulykker og en alt for lav undergang i Jevnaker. Tysnes var helt klar på at spadestikket i dag, var noe Norges «lastebilfamilie» har sett fram til i flere tiår. – Det blir en krevende byggeperiode, men vi ser fram til økt trafikksikkerhet, bedre framkommelighet, kortere kjøretid og ikke minst mindre kaos om vinteren.

 

Bildet er av ordfører i Jevnaker, Lars Magnussen.

 

Ordfører Lars Magnussen trodde ikke han skulle oppleve byggestart av den mye omtalte veien i sin periode som ordfører. Det var derfor en ekstra glad og lettet ordfører som kunne overrekke blomster til byggeleder. – Dette er en stor dag for oss i Jevnaker, sa Magnussen. – Denne utbyggingen har det vært mye snakk om, og dette vil bety bedre trafikksikkerhet, mindre støy og flere muligheter for utbygging i området som vi ellers ikke hadde hatt.

 

Framdriften

Statens vegvesen har delt utbyggingen av E16 Eggemoen-Olum inn i to delstrekninger, nemlig Eggemoen-Åsbygda og Åsbygda-Olum. Utbyggingen av strekningen Eggemoen- Åsbygda er i ferd med å starte opp. På strekningen Åsbygda- Olum vil byggearbeidene trolig starte opp tidlig 2020. Hele strekningen mellom Eggemoen og Olum åpner for trafikk i 2022. I forbindelse med E16-utbyggingen skal det også gjøres tiltak på fv. 241 og på eksisterende E16.

 

Bildet er en illustrasjon av broa som skal bygges over Randselva.

Illustrasjon: Slik blir brua over Randselva. (Multiconsult/Statens vegvesen)