Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Skolebygging i gang

Denne høsten er vi i gang med å forberede utbyggingen av Bergerbakken skole.

Byggearbeidene vil pågå fra høsten 2017 og fram til jul 2018. Det blir satt opp byggegjerder og sikring i området i perioden.

Tall og fakta

  • Skolen har tidligere vært 1.-4. trinn, bygges nå ut til 1.-7. trinn
  • Ferdig utbygd skal Bergerbakken skole ha plass til 420 elever
  • Totalt areal blir 5.419 kvadratmeter 
  • Gymsalen blir 16 x 24 kvm. med sju meters takhøyde

Bygges i to faser

Utbyggingen er todelt: 

Fase 1 handler om nybygget som skjøtes til skolen, og som også skal inneholde idrettshall. Der er gravearbeid og betongarbeid i gang høsten 2017, og på nyåret 2018 starter oppføringen i massivtre.

Fase 2 handler om å sette opp tilbygg til eksisterende fløyer. De får egne innganger. Gravearbeid for fase 2 starter når elevene tar sommerferie i 2018.

Bergerbakken skole, illustrasjon som gir oversikt over nybygg og tilbygg.Mer informasjon

Nye Bergerbakken skole tar form: artikkel februar 2017

Rektor Roy Korslien har jobbet tett med elever, foresatte og ansatte for å planlegge og komme fram til egnede løsninger. Nå som gjennomføringen er i gang, er det Lars Flekkerud som ivaretar Jevnaker kommunes rolle som byggherre. HR Prosjekt har byggeledelse på stedet og Tronrud Bygg er hovedentreprenør.