Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Ringerike interkommunale legevakt innfører nytt støtteverktøy

Det innføres nytt støtteverktøy for å kartlegge hastegrad ved henvendelser til legevakten

Ringerike interkommunale legevakt innfører fra 5.11.2018 et nytt prioriteringssystem (Manchester Triage system) for pasienter på telefon og ved oppmøte på legevakten. Målet med systemet er økt pasientsikkerhet. I tillegg skal støtteverktøyet i større grad sikre effektiv og lik behandling av pasientene som henvender seg til legevakten.

Ringerike interkommunale legevakt har normalt lav ventetid. For å sikre best mulig pasientflyt og minst mulig ventetid er det viktig å ringe for å avklare hastegrad og få oppgitt en cirka tid for oppmøte. Det er til tider stor pågang på legevakten av mennesker som er i behov av akutt helsehjelp. På bakgrunn av dette må vi hele tiden prioritere pasienter ut i fra hastegrad. Dette betyr at vi på telefonen vil stille spørsmål for å kartlegge hvor raskt du er i behov for legehjelp.

I innføringsperioden vil det kunne bli noe mer ventetid. Ringerike interkommunale legevakt ber om forståelse for dette.