Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Resultater fra Ungdata 2017

Hovedfunn i Ungdata for Jevnaker

89 prosent av elevene i 8,. 9. og 10.klasse svarte i undersøkelsen. Ungdata-undersøkelsen ble gjennomført i Jevnaker i februar 2017.

Undersøkelsen er landsdekkende. Du kan se resultater fra Jevnaker sammenlignet med andre steder i landet på Ungdata.no  

Les rapporten for Jevnaker 2017

På pluss-siden for unge i Jevnaker

-          Mange har gode relasjoner til foreldre og venner

-          Det er lite bruk av illegale rusmidler

-          De fleste er fornøyd med skolen - men ikke alle

-          De unge er stort sett optimistiske med tanke på fremtiden

Stress og søvnproblemer

-          Ikke alle er like godt fornøyd med lokalmiljøet sitt

-          Mange er plaget av ensomhet og 11 % opplever mobbing minst hver 14. dag

-          Stress, press og psykiske plager (spesielt hos jentene)

Ungdataundersøkelsen viser at kun 52 % av jentene i 10. trinn er fornøyde med helsen sin.

Noe av det jentene sliter med, er stress, press og psykiske plager. Det kan arte seg som depressive tanker og søvnproblemer. Jentene føler seg også mer ensomme enn guttene: 35 prosent av jentene, 15 prosent av guttene.

Jevnaker-elevene er i noe mindre grad enn ellers i landet fornøyde med lokalmiljøet sitt.