Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Reguleringsplan E16 Prestmoen-Olum

Statens vegvesen (SVV) varsler oppstart av reguleringsplan på strekningen Prestmoen-Olum langs dagens E16, med høringsfrist 1. september 2017.

Prosjektets nettside

Prosjektet har egen nettside hvor du kan se alle dokumenter fra tidligere planfaser.

På strekningen vil det vurderes ulike trafikksikkerhetstiltak, i hovedsak utbedring av bussholdeplasser på Klinkenberg, Ragnhildrud, Olimb vestre og Olimb østre.

Planarbeid er varslet i 2013, men planarbeidet varsles på nytt, etter avtale med Jevnaker kommune.

Frist 1. september 2017

Innspill merkes 17/44407 og sendes til firmapost-ost@vegvesen.no eller via post til SVV Region øst, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer. 

Kontaktinformasjon

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Bjørn Nyquist, som er planprosessleder i SVV, bjorn.nyquist@vegvesen.no eller tlf. 24 05 83 50.

I Jevnaker kommune er det arealplanlegger Sigri Rosø som er kontaktperson, sigri.roso@jevnaker.kommune.no eller tlf. 409 00 295.