Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Positivt 2016-resultat

Jevnaker kommer ut med et netto driftsresultat på 19,3 millioner kroner for 2016. Dette tilsvarer et prosentvis resultat på 4,14. 

Det anbefales et netto driftsresultat på 1,75 prosent eller bedre for en sunn kommuneøkonomi. Netto driftresultatet er den viktigste faktoren som kommunene blir sammenlignet og målt på, for eksempel i Kommunal Rapports kommunebarometer og Kostra-tall. (Kostra står for kommune-stat-rapportering).

Det gode resultatet kommer som et resultat av flere faktorer, som bedre skatteinngang enn forventet på inntektsskatt fra innbyggerne, kombinert med et nøkternt lønnsoppgjør og ikke minst god økonomistyring i Jevnaker kommunes organisasjon. Virksomhetenes innsparing utgjør omkring 6,5 millioner kroner av resultatet. 

Rådmann May-Britt Nordli forventer ikke at resultatet vil ligge på samme nivå i årene framover, idet året 2016 var preget av spesielle rammebetingelser.