Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Politikontakt på plass

Portrett, politikontakt Inger VæråmoenInger Væråmoen (bildet) er på plass i rollen som politikontakt i Jevnaker kommune og Ringeriksregionen.

Hver kommune skal ha en politikontakt. Dette er et satsingsområde i nærpolitireformen.

Hva er politikontakten?

Politikontakten skal jobbe forebyggende og være til stede i uniform i den enkelte kommune en eller flere dager i uka.

Dette kommer i tillegg til politidistriktets ordinære patruljevirksomhet, og øvrige aktivitet.

Politikontakten vil være fast kontaktpunkt og drivkraft i det lokale samarbeidet mellom politi og lokale samarbeidspartnere.

Arbeidet er nå i oppstarten. Rollen som politikontakt i den enkelte kommune blir formet ut fra behov og utfordringer som kommunen har.

Bred erfaring

Inger Væråmoen er klar for å ta fatt i den nye funksjonen. Hun er stasjonert i Hønefoss, og har jobbet der siden 1995, med unntak av en periode i Politidirektoratet og ett år som lensmann. Hun har bred erfaring, fra politivakta, utrykningspolitiet, etterforskning og administrativt arbeid.

Som holeværing er Væråmoen også godt kjent i de tre kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike.