Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Planprogram til kommuneplanens arealdel

Jevnaker kommunestyre vedtok i sak 70/18 den 11.10.2018 å legge planprogram til kommuneplanens arealdeldel 2019 – 2031 ut til offentlig ettersyn.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes per e-post til: postmottak@jevnaker.kommune.no eller per post til Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker. 

Frist for å komme med uttalelser settes til 18. desember 2018.

Uttalelsene skal merkes med «Planprogram kommuneplanens arealdel 2019 - 2031». Det gjøres oppmerksom på at hver enkelt uttalelse ikke vil bli besvart, men vil behandles som en del av den videre saksgangen og svares ut gjennom saksdokumenter.

Saksgangen frem til offentlig ettersyn er beskrevet i samlet saksfremstilling som følger høringsforslaget.

Forslaget til planprogram til kommuneplanens arealdel 2019 - 2031 finner du her