Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Plan for Bergermoen Park er vedtatt

Den 28.03.2019 i sak 15/19 fattet Jevnaker kommunestyre endelig vedtak for Plan 76 Bergermoen Park.

Nedenfor ligger de vedtatte plandokumentene samt samlet saksfremstilling for den politiske saken.

 

Les planbeskrivelsen her: Planbeskrivelse med KU

Les reguleringsbestemmelser her: Reguleringsbestemmelser Bergermoen Park

Se kart over området: Bergermoen Park - felt 5B-R01-A

Les saksframstillingen her: Samlet saksframstilling