Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Plan 65 Kongehaugen

- planen er vedtatt

Den 20.06.2019 i sak 41/19 fattet Jevnaker kommunestyre endelig vedtak for Plan 65 Kongehaugen.

Nedenfor ligger de vedtatte plandokumentene samt samlet saksfremstilling for den politiske saken.

Du har rett til å klage

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

Frist for klage er tre uker, innen den 23.august 2019.

 

Dokumenter: