Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Holdeplass Klinkenberg

- høringsfrist 20.juni

PLAN 79

 Statens vegvesen har lagt detaljreguleringsplan for  PLAN 79 Holdeplass Klinkenberg ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes per e-post til: firmapost-ost@vegvesen.no eller per post til Statens vegvesen, Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer.

 

Frist for å komme med uttalelser settes til 20. juni 2019.

 

Uttalelsene skal merkes med sak 19/26475. Det gjøres oppmerksom på at hver enkelt uttalelse ikke vil bli besvart, men vil behandles som en del av den videre saksgangen og svares ut gjennom saksdokumenter.

Dokumentene finner du her:

 

Spørsmål kan rettes til Kjersti Moltubakk på e-post kjersti.moltubakk@vegvesen.no