Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

PLAN 66 Områdeplan Jevnaker sentrum - høring av mindre endring

Jevnaker kommunestyre vedtok i sak 43/18 den 21.06.2018 å legge forslag til endringer i PLAN 66 Områdeplan Jevnaker sentrum ut til offentlig ettersyn.

 Planen sendes til regionale myndigheter, lokale høringsparter, berørte grunneiere og rettighetshavere, samt berørte parter og gjenboere.

Høringsfristen er satt til 3. august 2018.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes per e-post til: postmottak@jevnaker.kommune.no eller per post til Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker.

Uttalelsene skal merkes med PLAN 66. Det gjøres oppmerksom på at hver enkelt uttalelse ikke vil bli besvart, men vil behandles som en del av den videre saksgangen og svares ut gjennom saksdokumenter.

Plandokumenter som er revidert som følge av endringen er:

De konkrete endringene som er gjort er nærmere beskrevet i samlet saksfremstilling.

 

Spørsmål knyttet til planarbeidet kan rettes til

Sigri Rosø Pladsen, arealplanlegger
e-post: sigri.roso.pladsen@jevnaker.kommune.no