Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Øyeblikkelig hjelp-døgnplasser

Fra 1. mars utvides tilbudet med kommunale øyeblikkelig hjelp-døgnplasser (KØH) til også å omfatte pasienter innen psykisk helse og rus.

Det legges vekt på bruk av verktøyet ALERT, som er viktig for å sikre god observasjon av pasientene, samt kommunikasjonen mellom samarbeidspartnere som ambulanse, legevakt, sykehjem og hjemmetjeneste.

Jevnaker er en av seks kommuner som samarbeider med Ringerike interkommunale legevakt, sammen med Ringerike, Hole, Modum, Sigdal og Krødsherad. 

Les mer hos Ringerike kommune