Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Nye tider for søppeltømming

HRA - Hadeland og Ringerike avfallsselskap - varsler at kjørerutene blir lagt om fra 4. september 2017.

Matavfall, restavfall, papir og plastemballasje skal bli hentet på samme ukedag. Avfallet hentes i to renovasjonsbiler, hvor hver av bilene har to kammer.

Henteintervall blir det samme som tidligere. Matavfall og restavfall hentes hver 14. dag. Papir og plastemballasje hentes hver 4. uke.

Mer informasjon hos HRA