Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Nye Bergerbakken skole tar form

Illustrasjon av nye Bergerbakken skole som bygges ut fra 1,-4.  klasse til 1.-7. klasseBergerbakken skole, som pr. i dag er for 1.-4. klassinger, skal ta imot også 5.-7. klassinger for framtida. Planleggingen av den nye skolen er i full gang.

Skolen skal utvides til 5.419 kvadrameter, og får dobbelt så mye plass som i dag.

Kapasitet på 420 elever

Den nye skolen bygges for en kapasitet på cirka 420 elever. I dag har Bergerbakken skole omkring 170 elever. Fra skolestart august 2017 utvides Bergerbakken skole til å bli en 1.-7. skole, der omkring 110 elever i 5.-7. trinn vil være lokalisert på Jevnaker skole inntil byggeperioden er ferdig.

- Når nybygget med gymsal og rom for 1.-3. klassingene er ferdig ved skolestart i 2018, tar de i bruk den delen. De som er 4. klassinger skoleåret 2018/19 må vi finne midlertidig løsning for, mens eksisterende skolebygg renoveres og bygges om. Så blir det en gradvis overføring av elever, før alle er på plass i nytt. Det skjer senest fra skolestart høsten 2019, opplyser rektor Roy Korslien.

Innovasjon og involvering

Skolen er utformet etter innovasjonsmetodikk, med tett involvering fra elever, foresatte og ansatte, for å få god kartlegging av behovene. Elevrådene ved Bergerbakken skole og Jevnaker skole er opptatt av godt med garderobeplass, og har tanker om hvordan klasserommene bør utformes.

Løsningen som arbeidsgruppa har samlet seg om, går ut på at:

1. klassingene blir samlokalisert med mat/helse og skolefritidsordningen (SFO).

Øvrige klassetrinn går sammen to og to i egne fløyer med desentraliserte innganger. 2. og 3. klasse er i samme fløy, sammen med SFO-basene for 2.  og 3. trinn. 4.-5. klasse og 6.-7. klasse har sine fløyer.

Skoleelevene får et felles møtepunkt kalt Almenningen.

Det er planlagt en gymsal med scene, hvor det blir søkt om spillemidler. Gymsalen er 16 x 24 meter, har sju meters takhøyde, to sett garderober og godt med lagerplass.

Illustrasjon av nye Bergerbakken skole som bygges ut fra 1.-4- klasse til 1.-7. klasse. De oransje delene er nybygg/tilbygg.

De oransje områdene på illustrasjonen er nybygg/tilbygg.

Vil vurdere massivtre

Forprosjekteringen er i full gang, og kommunestyret er orientert om framdriften i februar 2017. Det er politisk stemning for å utrede om den nye skolen kan settes opp i massivtre. Ønsket springer blant annet ut fra disse momentene: miljøhensyn ute og inne, estetikk, og signaleffekten ved at Jevnaker befinner seg i et tredistrikt. 

Det er SG Arkitektur AS som har oppdraget med å prosjektere den nye skolen for Jevnaker kommune.

Forprosjekt-presentasjon som ble holdt i kommunestyret 9.2.2017