Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Ny skolefaglig rådgiver

Hans Olav Skillingstad Rørvik er skolefaglig rådgiver i Jevnaker kommune fra oktober 2017.

Han er utdannet allmennlærer og har tidligere vært rektor ved Bergerbakken skole i Jevnaker. Nå kommer han fra rektorstilling i Gran kommune. 

Rørvik har fra tidligere lang erfaring som lærer ved alle trinn i grunnskolen. Han har også utdanning innen kommunikasjon, organisasjon og ledelse.

Hans Olav S. Rørvik går inn i stillingen som skolefaglig rådgiver i et to-årig engasjement mens Eyvor Jahren er rektor ved Jevnaker skole.