Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Ny næringspark: 900 mål

Skisse som viser området Bergermoen næringspark sett fra luften Bergermoen næringspark er i ferd med å ta form. Den nye næringsparken er 900 dekar i utstrekning og ligger i Jevnaker kommune, rett ved grensen til Eggemoen teknologipark i Ringerike kommune.

Dette er et av Ringeriksregionens største satsingsområder for næringsliv og nyskaping.

Jevnaker: næringsvennlig kommune

Jevnaker skal være en næringsvennlig kommune. Det er en målsetting å øke antallet arbeidsplasser i Jevnaker og i Ringeriksregionen. Ett av grepene som vurderes viktig for å nå målene, er å utvikle næringsområdene på Bergermoen i tett samspill med resten av Eggemoen.

Eggemoen har egen flyplass, og nærheten til Gardermoen pekes også på som et fortrinn. 

450 nye arbeidsplasser?

Typen virksomhet det legges til rette for i Bergermoen næringspark, er lager, industri, kontorer og håndverksvirksomhet. Planområdet er i alt 900 dekar stort, og skal opprettholde viktige frilufts- og grøntarealer samtidig som det bygges ut til næringsutvikling. For næring blir det satt av fire delområder av ulik størrelse. Tanken er å bygge ut trinnvis, slik at del 1 og 2 er i bruk i år 2030, og del 3 og 4 i år 2040.

Et foreløpig og overordnet anslag for mulig antall arbeidsplasser, er 400-450.

Grøntarealer og friluftsbruk

Området er i dag et mye brukt frilufts- og turområde med turstier, skogsbilveier og lysløype. Det settes av store grøntarealer i planområdet for å opprettholde denne bruken.

Turtraseer som blir berørt, må delvis legges om. Ny trase for lysløypa er befart, og blir regulert med 15 meters bredde.

Det settes også av areal til gang- og sykkelvei.

Ute på høring

Planen for Bergermoen næringspark er ute på høring fram til 31. mai 2017.

Gå til høringssaken

Mer informasjon 

Se alle dokumentene til kommunestyresaken 16.03.2017

Artikkel i avisen Hadeland: Jevnaker vil åpne 900 dekar næringsområde

Eggemoen Technology and Aviation Park - hjemmeside