Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Ny åpningstid ved NAV

NAV Jevnaker har følgende åpningstid:

Publikumsmottaket er åpent mandag, tirsdag og torsdag fra klokken 12-14.

Onsdag og fredag er publikumsmottaket åpent, men ikke bemannet.

Endringen ved publikumsmottaket skjer fordi NAV i stedet skal bruke mer av arbeidskraften på planlagte brukermøter. Effekten av endringen skal brukes til å styrke innsatsen for få flere i arbeid og/eller aktivitet.

Publikum kan avtale møte alle dager i kontorets arbeidstid (0800-1530) Ta kontakt med veileder eller NAV kontaktsenter for å gjøre avtale.

Informasjon om NAVs tjenester finnes på nav.no og kommunens hjemmeside.

Via Ditt NAV på nav.no kan du opprette skriftlig kommunikasjon med NAV.