Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Nesgata klar for rehabilitering

Mandag 4. september starter rehabilitering av vann- og avløpssystemet i Nesgata. Vi vil starte opp i nordre del av gata og arbeide oss sørover.

Arbeidet er omtrent så omfattende som Enggata som nå snart er ferdigstilt og vil pågå i tiden fram mot jul.  

Nesgata vil settes i stand etter gatebruksveilederen som er vedtatt. Åsmund Pettersen og sønn er utførende entrepenør for Jevnaker kommune.

Vi melder relevant informasjon vedrørende omkjøringer etter hvert som  prosjektet skrider frem.