Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Nesgata: Infomøte mandag 6. november

Vann- og avløpsetaten ønsker å holde et informasjonsmøte om rehabiliteringen av Nesgata som pågår. Møtet er først og fremst rettet inn på berørte parter.

Møtet holdes i kommunestyresalen mandag 6. november kl. 18.00. Informasjonen vil i hovedsak dreie seg om trafikkavvikling i siste fasen som vi går inn i.

Vel møtt!