Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Les av vannmåleren

Jevnaker kommune oppfordrer så mange som mulig til å benytte seg av måleravlesning via internett. Logg på med Påloggingsident og PIN-kode og registrer avlest målerstand.

Påloggingsident og PIN-kode står øverst til høyre i brevet du har fått i posten.

NB! Siste frist er 31. desember 2018

Logg på for å registrere målerstand

Du kan samtidig legge inn eventuelt manglende opplysninger som annen avleser, telefonnummer, mobilnummer, e-post, adresse osv.

Følg med på vannforbruket

Du har selv ansvaret for rett avlesning av vannmåleren. Ansvaret gjelder også jevnlig kontroll med forbruket slik at eventuelle store avvik som følge av feilmåling, feilavlesning eller lekkasjer (dryppende kraner, lekkasje i WC etc.) kan avdekkes tidligst mulig. Vannlekkasjer blir registrert i telleverket som forbruk og blir belastet abonnenten.

Ved feil eller manglende innsending av avlesningskortet blir forbruket stipulert.

Hvis du ikke kan registrere på internett: 

  • Posten: Klipp av svarkortet og postlegg det. Porto er allerede betalt.
  • E-post: Vår adresse er frky@jevnaker.kommune.no. Ved e-post henvendelse, ber vi om at du tar med disse opplysningene:
  • Eiendommens gårds- og bruksnummer
  • Evt. festenummer, seksjonsnummer
  • Målernummer
  • Dato for ny avlesning
  • Avlest målerstand

Takk for hjelpen!