Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Lærer å tenke på andre

Camilla Eide fra Barnekreftforeningen omkranset av elevrådet ved Jevnaker skole.Camilla Eide i Barnekreftforeningen flankert av elevrådet ved Jevnaker skole, med Roy Aron Y. Seljordslia, Sindre Dalen, Eirik Nordeng, Eilert D. Norstrøm, Nora Myhre Johannessen, Ina Elise Winther, Herman Velo. Mariel Eveline Thorsrud, Preben Strand Husby, Ingrid Helene Sørslett og Lotta Johansen Ås.

– Det er så godt når barn tenker på andre barn, synes Camilla Eide i Barnekreftforeningen Oppland. Elevrådet ved mellomtrinnet på Jevnaker skole fikk en undervisningstime som gjorde inntrykk da de møtte henne for å overrekke 4.000 kroner.

Pengene har elevrådet fått inn på «Åpen dag», og det er halvparten av overskuddet som deles med Barnekreftforeningen. Først og fremst ønsker Jevnaker-elevene at barn skal ha det greiere når de må ligge på sykehus.

Fargerike perler for tapperhet

For det blir mange opphold på sykehus. Camilla Eide kunne vise fram en lenke med «tapperhetsperler» der blå perler for eksempel betyr akutt innleggelse på sykehus. Lys rosa perle er blodprøvestikk, grønne er cellegiftkurer.

–  Min sønn Marius (5 ½ år ) er nå frisk og tilbake i barnehagen, etter 2 ½ års behandling mot leukemi, kunne hun fortelle. – Da har han vært under behandling omtrent halvparten av livet sitt, regnet en av elevene raskt ut.

Mange spørsmål

Elevrådet hadde mange spørsmål, om hva er grunner til at noen får kreft, om håret vokser ut igjen etter behandling, og i hvilken fase av livet man er mest utsatt for sykdommen. Det var også spørsmål om dødeligheten blant de som får leukemi; Camilla kunne opplyse at det i dag er så mye som 80 prosent, åtte av ti, som overlever denne kreftformen.

Barnekreftforeningen jobber mye for mer forskning og utdanning, og for å ivareta hele familien som er rammet. Når det er et barn som er sykt, krever situasjonen mye oppmerksomhet, og det blir viktig å huske på hvordan søsken har det.

Symbol: gullsløyfe

Verdiene til Barnekreftforeningen er: Håp - Mot - Styrke - Glede.

På samme måte som brystkreft har rosa sløyfe som sitt symbol, har Barnekreftforeningen en gullsløyfe.