Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Christina og Bjarne hedret

Jevnaker kommunes kulturpris for 2017 ble onsdag 06.12.2017 tildelt ekteparet Christina og Bjarne Oure.

Kulturprisen 2017

Christina og Bjarne ble virkelig tatt på senga av ordfører Lars Magnussen under innledningen av turngruppas juleoppvisning i i en fullsatt Jevnakerhall. Det som skulle være en liten hilsen til turngruppa i anledning arrangementet, viste seg snart å være en hyllest fra et samlet kommunestyre, til de to ildsjelene som har vært drivkreftene bak den revitaliserte turngruppa i Jevnaker i over 10 år.

Applausen og jubelropene fra turnere og foreldre på tribunene signaliserte tydelig at dette var en særdeles velfortjent pris.

Les ordførerens tale til Christina og Bjarne her:

Kulturprisen 2017Turn kalles ofte «alle idretters mor».

Kroppsbeherskelse, koordinasjon, spenst, styrke, rytme. Alt dette og mer til er egenskaper du kan bygge opp igjennom å delta på turn.

Turn har vært en organisert idrett i Jevnaker i over 100 år. Forløperen til dagens JIF Turn, Hadeland Glasværks Turnforening, ble opprettet så tidlig som i 1911, og siden 1952 har turn vært egen aktivitet i Jevnaker Idrettsforening.

Men det har ikke alltid vært full aktivitet. På midten av 2000-tallet hadde turngruppa vært helt nede i flere år. Men så, i 2006, ble en ny spire sådd. En spire som i løpet av bare 10 år skulle vokse og vokse til å i dag faktisk være blant de største barneidrettene på Jevnaker!

Det var en gruppe av dyktige og driftige ildsjeler som fikk Turngruppa opp på føttene igjen – vi kan nevne Magne Grøndalen, Wenche Gundersen, Tanja Tellinga og Heidi Øiom og mange flere. Vi skylder dem en stor takk.

Og i dag vil jeg benytte anledningen til å takke to brennende ildsjeler ekstra mye.

Christina og Bjarne Oure kom som et friskt pust fra Sør-Jylland.

Med seg hadde de et brennende hjerte for folkehelse, og for turnsporten. Og de ville at barn og unge på Jevnaker igjen skulle få boltre seg på airtracks, bukker, trampoliner, matter, springbrett og kasser.

Glade prisvinnereChristina og Bjarne har i over 10 år vært turngruppas absolutte sportslige drivkraft. Ukentlig kjører de flere turnpartier for mange aldersklasser. Det er vel ingen som har regnet på timetallet dette ekteparet har lagt igjen mellom veggene her, men om noen gjorde det tror jeg tallet hadde blitt astronomisk høyt.

Men de har også vært flinke til å rekruttere nye trenerteam – både blant foreldrene som har barn som deltar, men også blant medlemmene selv. Dermed har turngruppa i dag mange ungdommer som aktivt trener de yngre medlemmene. De blir forbilder for de yngre, de får trener- og ledererfaring, og de blir involvert og ansvarliggjort. Dette er god folkehelse!

Via sine stillinger i kommunen som helsefaglig personell ser nok kanskje Christina og Bjarne  bedre enn noen koblingen mellom turnaktiviteter og folkehelse – både fysisk…og ikke minst sosialt. Turngruppa har viktige sosiale milepæler, som de populære hall-overnattingene om vinteren, og treningsturer til Danmark – landet som på mange måter leder an i moderne turn som barne- og ungdomsaktivitet. Sentralt i alt dette: Christina og Bjarne.

Via frivillig sektor tar storsamfunnet på seg et ansvar for barna våre, via fritidsaktiviteter  Det forventes gjerne av både trenere og foreldre at man yter litt.

Christina og Bjarne yter ikke litt. De yter enormt for folkehelse, for barn, unge og foreldres hverdag. De yter enormt for at Jevnaker skal være en attraktiv plass å bo og leve.

Et enstemmig kommunestyre har derfor besluttet å tildele Kulturprisen for 2017 til Christina og Bjarne.

Prisen består av diplom, designet av Kari Ruud Flem, og en sjekk på 10.000 kr samt blomster.

På vegne av kommunestyret vil jeg gratulere med prisen. Vi er glade for, og stolte av, å ha dere i lokalsamfunnet. Denne prisen er så til de grader velfortjent!