Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Konsesjon: nye regler

Det er nye regler for konsesjonssøknader i Jevnaker kommune.

Alle konsesjonssøknader skal registreres inn i postmottak med original underskrift før den kan saksbehandles. Det betyr at det ikke er mulig å få behandlet søknader på dagen.

Føres i matrikkelen

Kommunen skal heretter føre opplysninger om konsesjon i matrikkelen, som er Norges offisielle eiendomsregister, i stedet for å sende det inn til Kartverket. 

De som registrerer informasjon om konsesjon i Jevnaker kommune er: Mads Kvello Berger, Sigri Rosø, Johnny Heen og Trude Ødegaard.

Elektronisk tinglysing

Bakgrunnen for endringen i Jevnaker kommune er innføring av elektronisk tinglysing hos Kartverket fra 18. april 2017.

Det er profesjonelle parter som eiendomsmeglere og banker som nå er i gang med e-tinglysing, og dette innebærer at det blir raskere og enklere for forbrukerne. Det vil ikke lenger være nødvendig for boligkjøpere og boligselgere å møte på eiendomsmeglerens kontor for å signere dokumenter. Bankenes lånekunder kan signere alle dokumenter i nettbanken.

Mer informasjon om elektronisk tinglysing

Om landbrukseiendom

Konsesjonssaker for landbrukseiendom blir behandlet av landbrukskontoret for Hadeland, som er felles for Jevnaker, Lunner og Gran, og lokalisert på Jaren.

Landbrukskontoret for Hadeland