Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Kommuneplanens samfunnsdel 2019 – 2030 – høring og offentlig ettersyn

Jevnaker kommunestyre vedtok i sak 57/18 den 06.09.2018 å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2019 – 2030 ut til offentlig ettersyn.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes per e-post til: postmottak@jevnaker.kommune.no eller per post til Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker.

Frist for å komme med uttalelser settes til 22. oktober 2018.

Uttalelsene skal merkes med «Kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2030». Det gjøres oppmerksom på at hver enkelt uttalelse ikke vil bli besvart, men vil behandles som en del av den videre saksgangen og svares ut gjennom saksdokumenter.

Saksgangen frem til offentlig ettersyn er beskrevet i samlet saksfremstilling som følger høringsforslaget.

Samlet saksfremlegg offentlig ettersyn

Samfunnsdelen av kommuneplanen - høringsutkast