Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Klipp skoleveiene trygge

Bilde viser hvor hvor man må klippe hekken slik at det ikke hindrer sikten

Foto: Stavanger kommune

Skolestart og trafikksikkerhet

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Innbyggere som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine av hensyn til egen og andres sikkerhet. Små barn langs veien blir lett usynlige bak store hekker og busker. Det kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Vi ønsker at så mange som mulig skal ha muligheten til å gå eller sykle til skolen, men da må det legges til rette for at det kan skje på en sikker måte.  

 

Klipp skoleveiene trygge

- Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i vegloven. Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.