Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Klimatiltak : Tilskudd til planting og gjødsling

Som tiltak for å øke skogens evne til å binde opp CO2, er tilskuddsordningen til tettere planting på eksisterende skogarealer og gjødsling av skog videreført.

Alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog og som har oppfylt kravet om minimum utplantingstall, kan søke om tilskudd.

Mer informasjon hos Landbrukskontoret for Hadeland på Gran kommunes nettsted.