Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Klarsignal for Kistefos

Jevnaker kommunestyre har vedtatt detaljreguleringen for Kistefoss.

Eventuelle klager på vedtaket har frist 1. august 2017. Dette er samme frist som i Ringerike kommune.

Planområdet berører både Ringerike og Jevnaker kommuner. 

Galleribygg over Randselva

Planen innebærer et nytt galleribygg for Kistefos-Museet, som driver industrimuseum, kunsthall og skulpturpark. Det nye galleribygget er tegnet av danske Bjarke Ingels Group og skal utformes som en bru over Randselva. Nybygget skal stå ferdig våren 2019.

Det legges også opp til en utvidelse av skulpturparken.

Av planen går det fram at det legges vekt på universell utforming og estetikk. Fra det tidligere tresliperiet på Kistefoss er det bygningsmasse fra 1889-1955 som skal bevares uendret eller tilbakeføres til opprinnelig.

Elvemusling og storørret

Videre skal det tas hensyn til livet i Randselva, som blant annet omfatter elvemusling, en truet og rødlistet art. Storørreten skal tas spesielt hensyn til i gytetiden. 

Dokumenter i saken

Detaljplan (Pdf)

Melding om vedtak plan 69 (Pdf)

Reguleringsbestemmelser (Pdf)

Tematisk kartutsnitt kulturmiljø (Pdf) 

Se alle dokumentene til kommunestyrebehandlingen 22.06.2017

Mer informasjon 

Saksbehandler for Plan 69 Detaljregulering Kistefoss er arealplanlegger Sigri Rosø, e-post sigri.roso@jevnaker.kommune.no  og tlf. 409 00 295

Innsigelser til kommunestyrets vedtak kan merkes Plan 69 og sendes til Jevnaker kommune, postmottak@jevnaker.kommune.no innen 1.8.2017 

Tidligere høringsrunde for reguleringsplanen