Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Jevnakers resultater i kommune-målinger

Resultater i effektivitetsanalyse 

Jevnaker kommune skårer godt i sin gruppe i effektivitetsanalyse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Gruppen Jevnaker tilhører er: Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader pr innbygger, lave frie disponible inntekter.

Målingen dekker kun tjenesteområdene barnehage, skole og pleie/omsorg.

Målingen er basert på effektivitetspoeng hvor 100 er maksimum skåre. 

De mest effektive kommunene innenfor et tjenesteområde og en gruppe av sammenliknbare kommuner får effektivitetsverdi 100. Dersom en kommune får verdien 70 innenfor et tjenesteområde, tilsier dette at kommunen er 30 prosentpoeng mindre effektiv enn den mest effektive kommunen. 

Gå til Effektivitet i kommunene hos KMD

Kommunal Rapports Kommunebarometer

Jevnaker havner på en 69. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Plasseringen er korrigert for Jevnakers økonomiske rammebetingelser som lavinntektskommune. 

Målingen dekker et spekter av tjenesteområder og ser på kommuneøkonomien.

Nøkkeltallene for Jevnaker er samlet sett litt bedre enn normalen i Kommune-Norge. 

Jevnaker hevder seg best på enhetskostnader og vann, avløp og renovasjon. Kommunen har sin svakeste plassering innen sosialtjeneste (317. plass).

Se kort analyse i Kommunal Rapports kommunebarometer 2017

Les hele analysen fra Kommunal Rapports kommunebarometer 2017 (Pdf)