Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Jevnaker kommune og Pan innovasjon inngår et samarbeid.

Sammen ønsker de å stimulere gründerånden i Jevnaker og få videreutviklet gode ideer som vil komme samfunnet til gode.

 - Jeg opplever Jevnaker som en utviklingsorientert kommune som ser verdien av innovasjon og ønsker at gründerånd skal stimuleres. Både vi i Pan Innovasjon og Jevnaker kommune vet at de beste resultatene oppnås gjennom samarbeid og samskaping. Derfor er denne avtalen av gjensidig nytte, sier leder for Pan innovasjon Helge Stiksrud.

- Pan skal bidra til at flere personer som ruger på gode idéer skal få bistand til å videreutvikle disse – forhåpentligvis til nye bedrifter og arbeidsplasser som er med på å realisere det grønne skiftet. Pan kan også bistå eksisterende bedrifter i å utnytte sidestrømmer av virksomheten. Vi inviterer de etablererne vi jobber med inn i Pans nettverk. Pan er en SIVA-inkubator og det gir ytterligere tilgang til kompetanse. De pengene Pan mottar fra SIVA kommer bedriftene til nytte – dette er penger som regionen ikke får tilgang til, uten en inkubator som Pan. Det er derfor nå opp til Jevnakers innbyggere å benytte oss, sier Stiksrud.

Vi i Jevnaker kommune satser på innovasjon, og har blant annet vedtatt en innovasjonsstrategi i kommunestyret i 2017. Det at vi nå kan få tilgang til inkubatortjenestene og 4-stegsmodellen for gründere håper vi kan bidra til at gode ideer omsettes til suksessfulle bedrifter.