Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Jevnaker kommune deler ut innovasjonspris

Nå kan ansatte som ønsker å få gjennomført eller videreutviklet en innovativ løsning søke om midler.

Jevnaker kommune deler ut to innovasjonspriser. Den første prisen vil være på kr. 50.000 til gjennomføring og/eller videreutvikling av en løsning. Den andre prisen vil bli tildelt den beste løsningen etter gjennomført innovasjonsprosjekt og er på kr. 5000. 

Vi satser på innovasjon og ønsker å være en kommune som tenker nytt og får til gode løsninger. Vi ønsker å honorere tiltak som er bra for kommunen og som gjør at vi løser ting på en bedre måte enn det vi gjør i dag. Derfor deler Jevnaker kommune ut to innovasjonspriser som våre ansatte har muligheten til å søke på.

Prisen vil tildeles av en jury og søknadsfristen er 15.1.2019.

Dette tiltaket er en del av Jevnaker kommunes innovasjonsstrategi «Sammen om fremtidens løsninger» som ble vedtatt av kommunestyret i september 2017.  I fremtiden skal vi som kommune yte både flere, helt nye og kvalitativt bedre tjenester for mindre penger enn i dag. Det betyr at vi må være mer nyskapende i vår oppgaveløsning enn det vi er i dag. Våre ansatte sitter på mye kunnskap og deres ideer håper vi kan bidra til nye og enda bedre løsninger.