Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Innskriving av nye elever

Velkommen som elev i Jevnakerskolen fra høsten 2017

Bergerbakken skole og Toso skole ønsker nye 1.klassinger med foresatte velkomne til innskriving. Det er barn som er født i 2011 eller har utsatt/ framskutt skolestart som skal begynne i 1.klasse høsten 2017.

Grunnskolen har to opptaksområder med følgende grense:

Randsfjord bru i Jevnaker sentrum er grenseskillet. Barn som bor vest for Randsfjorden/Randselva tilhører Bergerbakken skoles opptaksområde. Barn som bor øst for Randsfjorden/Randselva tilhører Toso skoles opptaksområde. Møt opp eller meld fra til den skolen barnet ditt hører til.

Bergerbakken skole

20/3 kl. 0900 – 1030 Innskrivingsdag

o Elever møter sammen med foresatte

o Elevene er sammen med 3. trinn

o SFO-leder informerer om SFO til foresatte 

22/5 kl. 1000 – 1200 Besøksdag

o Nye elever besøker skolen

o Barnehagene følger

o Lek og spising sammen med faddere

23/5 kl. 1800 – 2030 Foreldreskole dag 1

1/6 kl. 1800 – 2030 Foreldreskole dag 2 

Detaljer i programmet blir utarbeidet senere

Toso skole 

21/3 kl. 1000 – 1200 Innskrivingsdag

o  Elever møter sammen med foresatte

o  Elevene er sammen med 3. trinn

o  Rektor har egen informasjon til foresatte, SFO-leder informerer om SFO

23/5 kl. 1000 – 1250 Besøksdag

o  Nye elever besøker skolen

o  Barnehagene følger

o  Lek og spising sammen med faddere og kommende kontaktlærere

23/5 kl. 1800 – 2000 Foreldremøte

Innen 1.juni: Besøkskveld på SFO for nye 1. klasseelever og foresatte.

Dersom du ønsker å søke framskutt eller utsatt skolestart, ta kontakt med barnehagen barnet går i eller ta kontakt med PP-tjenesten. Søknader om skoleplass ved en annen skole enn den barnet tilhører, sendes til Jevnaker kommune, Oppvekst og læring, postmottak@jevnaker.kommune.no

Mer informasjon om skolene

Bergerbakken skole

Toso skole

Grunnskoleinformasjon