Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

1. Februar: Info og innspillsmøte om motorferdsel på Randsfjorden

NY FORSKRIFT

Torsdag 1. februar 2018 kl. 19 - 21 i kommunestyresalen på Gran rådhus, Jaren arrangeres møte med følgende tema:

• Felles forskrift om motorferdsel på Randsfjorden
• Kommunevis lokal forskrift om motorferdsel på vann og vassdrag

Kommunene Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land har satt i gang arbeid med å utarbeide en ny felles forskrift for motorferdsel på Randsfjorden.
Hovedformålet med forskriften er å få vedtatt et sett med felles, og lett forståelige regler for motorferdsel på hele Randsfjorden, uavhengig av kommunegrensene. En viktig del av arbeidet med forskriften vil være avveininger mellom ulike brukerinteresser på Randsfjorden.

Del A i skissen inneholder fellesbestemmelser og bestemmelser for motorferdsel på vann og vassdrag i Jevnaker kommune, mens del B i skissen er fellesdelen for motorferdsel på Randsfjorden. Skissen til ny forskrift finner du her.

Det er viktig at vi så tidlig som mulig får gode innspill til arbeidet, derfor inviteres alle interesserte til et informasjonsmøte. På møtet vil representanter fra administrasjonen i alle kommunene informere om bakgrunnen for forskriftsarbeidet for motorferdsel på Randsfjorden. Det er ønskelig at det kommer spørsmål og innspill til forskriften.

I del to av møtet vil det bli gruppevis arbeid med innspill til hver enkelt kommune sitt forskriftsarbeid for motorferdsel på vann og vassdrag.
Gi gjerne beskjed om du kommer til: gro.vestues@gran.kommune.no
Har du noen spørsmål rundt dette, kan du ta kontakt med Ylva Swärd på tlf 40920507eller e-post: ylva.sward@jevnaker.kommune.no