Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Hvem får miljøprisen?

Jevnaker kommune skal dele ut en miljøpris til en aktør i Jevnaker kommune.

Hvem kan få miljøprisen?

Jevnaker kommunes miljøpris skal tildeles en person, organisasjon, forening eller bedrift i Jevnaker som gjennom sin miljøinnsats fremstår som et godt eksempel for andre. Med miljøinnsats menes et eller flere av følgende:

• Tiltak som kan bedre det fysiske miljøet, for eksempel renere vann, luft og jord.

• Reduksjon av klimagasser, forurensning og støy.

• Bevaring av biologisk mangfold, verdifull natur og kulturlandskap.

• Bevaring av naturressurser, dyrkbar jord og vann.

• Miljøriktig forbruk, innkjøp og avfallshåndtering.

• Lokale bidrag til løsninger av globale miljøproblemer.

• Skape engasjement og mobilisere innbyggerne til innsats for lokalsamfunnet.

Hvem kan foreslå kandidater?

Det inviteres åpent til å fremme kandidater for prisen. Forslaget skal begrunnes. Fristen for å sende inn forslag er 28. oktober. Forslag sendes Jevnaker kommune per e-post postmottak@jevnaker.kommune.no  eller postadresse Kirkegata 6, 3520 Jevnaker.

Her finner du forslagsskjema. Det er også mulig å fylle ut skjema i Servicetorget på Samfunnshuset.

Har du spørsmål, kontakt Anette Vake Amundsen, tlf. 482 84 337 eller e-post: anette.amundsen@jevnaker.kommune.no

Prisutdeling

Utdeling skjer i løpet av desember.