Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Hvem får miljøpris?

Jevnaker kommune skal dele ut en miljøpris til en aktør i Jevnaker kommune.

Hvem kan få miljøprisen?

Jevnaker kommunes miljøpris skal tildeles en person, organisasjon, forening eller bedrift i Jevnaker som gjennom sin miljøinnsats fremstår som et godt eksempel for andre. Med miljøinnsats menes et eller flere av følgende:

Tiltak som kan bedre det fysiske miljøet, for eksempel renere vann, luft og jord.

Reduksjon av klimagasser, forurensning og støy.

Bevaring av biologisk mangfold, verdifull natur og kulturlandskap.

Bevaring av naturressurser, dyrkbar jord og vann.

Miljøriktig forbruk, innkjøp og avfallshåndtering.

Lokale bidrag til løsninger av globale miljøproblemer.

Skape engasjement og mobilisere innbyggerne til innsats for lokalsamfunnet.

Hvem kan foreslå kandidater?

Det inviteres åpent til å fremme kandidater for prisen. Forslaget skal begrunnes. Fristen for å sende inn forslag er 26. november. Forslag sendes Jevnaker kommune per e-post postmottak@jevnaker.kommune.no  eller postadresse Kirkegata 6, 3520 Jevnaker.

Her finner du forslagsskjema. Det er også mulig å fylle ut skjema i Servicetorget på Samfunnshuset.

Har du spørsmål, kontakt Ylva Swärd, tlf. 409 20 507 eller e-post ylva.sward@jevnaker.kommune.no

Prisutdeling

Utdeling skjer i løpet av desember.