Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Høringssak: Gatebruksplan og estetisk veileder

Gatebruksplan og estetisk veileder for Jevnaker sentrum 

Kommunestyret har vedtatt å sende gatebruksplan for Jevnaker sentrum og estetisk veileder for Jevnaker sentrum på høring.

Høringsfristen er tre uker. 

Det skal gjennomføres en workshop/arbeidsmøte med befaring etter at høringsfristen er gått ut.

Det var 9.2.2017 at kommunestyret vedtok å sende planen på høring, og du kan se alle dokumentene til kommunestyrets behandling.

Dokumentene i saken

Gatebruksplan for Jevnaker sentrum

Estetisk veileder for Jevnaker sentrum

Vedlegg 1: Kostnadsestimat

Vedlegg 2: Trafikksikkerhetsvurdering

Vedlegg 3: Kartkompendium

 

Høringsfrist 10. mars

Høringsfristen er fredag 10. mars 2017.

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig til:

Jevnaker kommune

E-post: postmottak@jevnaker.kommune.no

eller postadresse:

Kirkegata 6

3520 Jevnaker

Uttalelser merkes med «16/1431 Gatebruksplan og estetisk veileder».

 

Har du spørsmål?

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til arealplanlegger Sigri Rosø på e-post sigri.roso@jevnaker.kommune.no eller telefon 409 00 295.