Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Høring om bredbåndsutbygging

Jevnaker kommune ønsker innspill til søknad om bredbåndsutbygging. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) deler årlig ut midler til bredbåndsutbygging der kapasiteten er lav og der det ikke er lønnsomt for tilbydere å bygge ut. I kommunene Gran, Lunner og Jevnaker er det mange områder som har mangelfull dekning og dårlig bredbåndskapasitet. Hadelandskommunene jobbet i fjor ut en felles søknad for å få bedre og mer stabile bredbåndstilbud. Vi fikk dessverre ikke midler i fjor, men det lages en fornyet søknad for 2017. 

Om tilskuddsordningen

Ordningen skal bidra til alle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er også mulig å søke om støtte til å øke kapasiteten på bredbåndet i områder hvor kapasiteten er lav, eller der det ikke planlagt kommersiell utbygging i de nærmeste årene. NKOM administrerer tilskuddsordningen, og kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler innen fristen som er satt til 3. mai 2017. Det er Gran kommune som er formell søker for alle tre Hadelandskommunene.

Mer om søknadsprosessen hos Nkom

Prioriteringsområder i Jevnaker kommune for 2017

Jevnaker kommune har etter vurderinger basert på dekningskart og tidligere innspill fra befolkningen, kommet til at det i denne søknadsrunden vil bli søkt om tilskudd til utbygging i følgende områder:

Olimb- Storetjern

Gullentorvet

Sandvika

Frist 28. april

Bedrifter, innbyggere og andre som ønsker å uttale seg, kan sende innspill pr. e-post til Gunnar Haslerud i Gran kommune på denne adressen: postmottak@gran.kommune.no, merket «Høringsuttalelse bredbåndsutbygging 2017 innen 28. april.