Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Hjelp oss med vinterveiene

F.v. Iver Engeli, Hans Erik Esprum, Rune Steingrimsen og Steinar Bråthen.F.v. Iver Engeli, Hans Erik Esprum, Rune Steingrimsen og Steinar Bråthen, som er leder for Vei i Jevnaker kommune.

Mannskapene som sørger for å strø når det er hålkeføre, har en liten bønn i vinter. De appellerer til innbyggerne om å legge bedre til rette, slik at kvaliteten på tjenestene blir bedre.

Det er disse gutta som står opp kl 04 når vær og føre tilsier det. Så fortsetter de arbeidsdagen til «ferdig», når hver krik og krok er strødd med singelspiker.

Onsdag 7. desember 2016 hadde de en hålkedag de skal huske lenge, da hele Jevnaker kommune rett og slett ble glasert av is. De merket det selv også. Hans Erik Esprum fikk seg en tur på rattata da han gikk ut av strøbilen. Og kommunebilen fikk et aldri så lite besøk i grøfta samme dag.

To ønsker til innbyggerne

Steinar Bråten, leder for Vei, oppfordrer innbyggerne å hjelpe til for å få bedre tjenester. Her er et par tips:

Parkerte biler

-Sørg for at bilen din ikke er til hinder for annen trafikk, strøbiler og brøytebiler i vinter. Det oppleves veldig vanskelig for veimannskapene å komme fram enkelte steder, på grunn av mange parkerte biler langt ut i gata. Dette skaper forsinkelser og dårligere resultater.

Hekker og trær

-Stusse hekker og annen vegetasjon. Selvsagt på grunn av sikten, men også for å unngå at dette skraper bilene, eller hekter seg fast og vrenger speilene.

Brøytes ved 7 cm snø

Det skal brøytes ved 7 cm snøfall i Jevnaker kommune, og erfaringene er gode etter at dette ble senket fra tidligere 10 cm-grense. Fjorårets vinter var den første med de lavere grensene.

- Det virker som om det fungerer bedre enn tidligere, er Steinar Bråthens inntrykk. - Mannskapene må noe oftere ut, men så blir det lettere totalt sett å ha med snøryddingen å gjøre, siden det ikke får klumpe seg og pakke seg for mye.

Det meste av brøytingen er satt bort. Det er kun noen områder i sentrum, og utenfor egne eiendommer, hvor kommunen selv rydder vekk snø. Men strø-jobben er det Jevnaker kommunes mannskaper som tar.

Se mer informasjon om vintervedlikehold