Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Hageavfall leveres til HRA

HageavfallHageavfall skal leveres på Trollmyra, som hengerlass eller i sekk.

Avfallet fra hagen kvernes opp og blir til jord. 

Jordtypen er godkjent av Mattilsynet, og produseres av HRA på lisens fra Grønn Vekst AS. 

Se prislister hos HRA


Hvorfor kan hageavfall bli et problem for naturen?

Hageavfall som dumpes i friområdene regnes som forsøpling på samme måte som dumping av annet avfall. Mange regner med at hageavfallet råtner og forsvinner av seg selv, og synes kanskje derfor at det ikke er så farlig å dumpe "grøntavfall" i grønne områder. Det går jo bare tilbake til grønt? 

Så er desverre ikke tilfelle. Hageavfallshauger er nemlig perfekte yngleplasser for skadedyr som brunsnegler, fluer og rotter. Det gir også risiko for spredning av plantesykdommer og fører til uønsket spredning av en del hageplanter. Dette kan igjen føre til at hjemlige arter blir utkonkurrert og at biologisk mangfold går tapt.

Slik kan du bidra

  • Ikke kast hageavfall i grøntområder! Friområder er innbyggernes felles hage, der vil vi ikke ha skjemmende søppel.
  • Slå dere sammen med hele nabolaget og lei en hageavfallscontainer om våren og høsten. 
  • Komposter hageavfallet om du har nok plass. Hageavfall er en ressurs som ved riktig behandling kan bli et fint jordforbedringsmiddel til kjøkkenhagen eller blomsterbedene dine. OBS! Svartelista arter som kan spre seg , som for eksempel parkslirekne, lupiner og fagerfredløs, syrin og rynkerose (vist øverst på siden), skal ikke kastes i hagekomposten

 Se mer om avfallshåndtering i Jevnaker

Les mer om hvilke regler som gjelder for hageavfall på allemannsretten.no