Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Fritak for bompenger – områdene Storetjern og Kleggerud

Ordfører Lars Magnussen og den administrative ledelsen i Jevnaker kommune hadde tirsdag 21.2. et møte med prosjektledelsen i Statens Vegvesen for utbyggingen av E 16 Eggemoen – Olum.

På møtet ble man prinsipielt enige om at Jevnaker-innbyggere som bor utenfor bomstasjonene (Storetjern-området og Kleggerud, til sammen ca 95 husstander), skal fritas for bompengebetaling når de ferdes innenfor kommunens grenser. Hvordan dette praktisk skal håndteres, vil bli utredet videre.

Kommunen og Statens Vegvesen var også enige om å prøve å finne løsninger for foreldre som har barn i Storetjern barnehage og som bor på «feil» side av bommen. Dette skal utredes videre.