Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Frikort for helsetjenester kommer automatisk

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester.

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.

Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen.

Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert. Fra nyttår er også ordningen for frikort egenandelstak 2 automatisert.

Nytt fra 1. januar 2017

Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2017 er 1990 kr.

Har du betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til 16 år.

Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade. Dette ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.

Du kan selv følge med på dine registrerte egenandeler ved å logge inn helsenorge.no.

Hva frikortene gjelder for

Frikort egenandelstak 1 omfatter:

I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over 2 205 kroner i egenandeler i 2017.

Frikort egenandelstak 2 omfatter:

• undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med driftstilskudd eller fastlønnet fysioterapeut i kommunen

• enkelte former for tannbehandling

• opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak

• behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet.

Mer informasjon finnes på helsenorge.no/frikort