Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Forskrift vedrørende utslipp fra mindre avløpsanlegg i Jevnaker kommune med tilhørende veileder - offentlig ettersyn

Jevnaker kommunestyre vedtok den 22/06-2017 i sak 51/17 å legge forslag til forskrift vedrørende utslipp fra mindre avløpsanlegg i Jevnaker kommune med tilhørende veileder ut til offentlig ettersyn.

Planen er oversendt regionale myndigheter, nabokommuner,Vannområde Randsfjorden samt NVE. Kommunens innbyggere inviteres også til å komme med uttalelser til forskriften.

Høringsfrist

Høringsfristen er satt til 10. oktober 2017. Vi ber om at høringsuttalelser sendes pr e-post til postmottak@jevnaker.kommune.no eller pr post til Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker. Uttalelsene skal merkes med "Forskrift vedr. utslipp fra mindre avløpsanlegg".

Høringsutgaven består av totalt 2 dokumenter:

* Forskrift vedrørende utslipp fra mindre avløpsanlegg i Jevnaker kommune

* Veileder til forskrift

Samlet saksframstilling og alle øvrige dokumenter i saken er tilgjengelig på Jevnaker kommunes hjemmeside via politisk møtekalender : https://politiker.jevnaker.kommune.no/motedag?offmoteid=52807 under sak 0051/17.

Spørsmål knyttet til forskrift med veileder kan rettes til Mads Kvello Berger, Ingeniør byggesak og VA. E-post: mkb@jevnaker.kommune.no