Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Enggata stenges for gjennomkjøring

Enggata i Jevnaker sentrum. Den røde stripen viser området som skal rehabiliteres.Arbeidene i Enggata i Jevnaker sentrum skal ferdigstilles. Fra mandag 19. juni blir det sperret av for biler og stengt for gjennomkjøring i sonen Storgata-Torggata.

Det blir tilgang til næringslokaler, og det blir mulig å passere for fotgjengere og syklister. 

Gata skal asfalteres og steinsettes med granittkanter. Arbeidet ventes å være avsluttet i månedsskiftet august/september.

Området blir skiltet.