Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Endringer i bostøtte

Husbanken justerer satsene for bostøtte i juni 2017. Fra juni øker alle satser for å ta høyde for prisvekst i 2017. Mottakere vil få nytt vedtak i juli. Bostøtte for juni blir utbetalt 20. juli.

Bostøttekalkulator  hos Husbanken er oppdatert. 

Mer informasjon om bostøtte finnes også hos Husbanken.